Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

ΑΕΠΠ: Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2o

3 σχόλια
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2o: 
Στα κεφάλαια 6 + 7 + 2.4.1

Το Επαναληπτικό Διαγώνισμα που δόθηκε στους μαθητές:

Ημερομηνία διεξαγωγής μαθήματος: 29/10/2010

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Γ' Γυμνασίου: Διαγώνισμα Πληροφορικής 1ης Ενότητας

2 σχόλια
Ολοκληρώνουμε με την Τρίτη τάξη του Γυμνασίου.

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Προγραμματισμός

Το Διαγώνισμα που δόθηκε στους μαθητές μετά την 1η Ενότητα:

Β' Γυμνασίου: Διαγώνισμα Πληροφορικής 1ης Ενότητας

0 σχόλια
Συνεχίζουμε με την Δεύτερη τάξη του Γυμνασίου.

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η :Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

Το Διαγώνισμα που δόθηκε στους μαθητές μετά την 1η Ενότητα:

Α' Γυμνασίου: Διαγώνισμα Πληροφορικής 2ης Ενότητας

0 σχόλια
Ανοίγουμε πάλι τον κύκλο του υλικού των μαθημάτων Πληροφορικής του Γυμνασίου.
Ξεκινάμε λοιπόν με την Πρώτη τάξη.Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Το λογισμικό του Υπολογιστή 

Το Διαγώνισμα που δόθηκε στους μαθητές μετά την 2η Ενότητα:

 

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

ΑΕΠΠ: Μάθημα 9ο: 2.4.1

2 σχόλια
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
2.4.1 Δομή Ακολουθίας

Το 9ο Φύλλο Ασκήσεων που δόθηκε στους μαθητές:
Ημερομηνία διεξαγωγής μαθήματος: 22/10/2010

Από το http://prettyprint.me

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

ΑΕΠΠ: 1η Λ.Α.: Άθροισμα Ψηφίων Τετραψήφιου Αριθμού

4 σχόλια
ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ:
1η Λ.Α. Άθροισμα Ψηφίων Τετραψήφιου Αριθμού

Με την εισαγωγή στη Δομή Ακολουθίας, δόθηκε στους μαθητές μία λυμένη άσκηση που εξηγεί αναλυτικά τους τελεστές DIV και MOD, παρουσιάζει τη δομή ενός προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ και τέλος παραθέτει το διάγραμμα ροής καθώς και τον πίνακα τιμών που δημιουργεί το λογισμικό ΓλωσσοΜάθεια.
Η άσκηση αναφέρει:
Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει έναν τετραψήφιο αριθμό και αφού υπολογίζει, να εμφανίζει το άθροισμα των τεσσάρων ψηφίων του.
Το φύλλο που δόθηκε:

Ημερομηνία διεξαγωγής μαθήματος: 21/10/2010

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

ΑΕΠΠ: Μάθημα 8ο: 7.9 - 7.10

4 σχόλια
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
7.9 – 7.10 Δομή στοιχείων προγραμματισμού με ΓΛΩΣΣΑ

Το 8ο Φύλλο Ασκήσεων που δόθηκε στους μαθητές:

Ημερομηνία διεξαγωγής μαθήματος: 19/10/2010

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΑΕΠΠ: Κεφαλαίο 2ο

0 σχόλια
Συνεχίζουμε την ενότητα των Θεμάτων Πανελλαδικών.

Αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, καλύτερο είναι να το κατεβάσετε γιατί τα εφέ των διαφανιών δεν εμφανίζονται στις online μομρφές.ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
Κεφαλαίο 2ο:
Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (κεφάλαια 2.1+2.3)
Με την πολύτιμη βοήθεια των συναδέλφων
Ιωάννη Σαρημπαλίδη, Νίκου Μιχαηλίδη


ΑΕΠΠ: Μάθημα 7ο: 7.1 - 7.8

2 σχόλια
Από BigStupidGrin
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
7.1 – 7.8 Βασικά στοιχεία προγραμματισμού με ΓΛΩΣΣΑ

Το 7ο Φύλλο Ασκήσεων που δόθηκε στους μαθητές:


Ημερομηνία διεξαγωγής μαθήματος: 15/10/2010

Από Geek&Poke

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

ΑΕΠΠ: Μάθημα 6ο: 6.4 + 6.7

3 σχόλια
Από ninako
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων +
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα

Το 6ο Φύλλο Ασκήσεων που δόθηκε στους μαθητές:

Ημερομηνία διεξαγωγής μαθήματος: 13/10/2010

Από Geek&Poke

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΑΕΠΠ: Κεφαλαίο 1ο

10 σχόλια
Εκγαινιάζουμε μία νέα κατηγορία στο blog.

Παρουσιάσεις με Θέματα Πανελλαδικών στην ΑΕΠΠ, από το 2000 ως το 2010, κατηγοριοποιημένα ανά Κεφάλαιο Θεωρίας.
Θα περιέχεται η θεωρία των εξετάσεων, ανά πακέτο εξετάσεων, με απαντήσεις και παραπομπές στο σχολικό βιβλίο.
Αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, καλύτερο είναι να το κατεβάσετε γιατί τα εφέ των διαφανιών δεν εμφανίζονται στις online μομρφές.ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ Κεφαλαίο 1ο: Ανάλυση προβλήματος
Ανανεώθηκε μετά την πολύτιμη βοήθεια του συναδέλφου Ιωάννη Σαρημπαλίδη

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

ΑΕΠΠ: Μάθημα 5ο: 6.1 + 6.2 + 6.3

6 σχόλια
ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 6.1 Η έννοια του προγράμματος + 6.2 Ιστορική αναδρομή + 6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες

Το 5ο Φύλλο Ασκήσεων που δόθηκε στους μαθητές:

Ημερομηνία διεξαγωγής μαθήματος: 08/10/2010

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Β' ΕΠΑΛ: Διαγώνισμα Προγραμ. Εργαλεία Διαδ. 1ου κεφ.

2 σχόλια
Συνεχίζουμε με το Επαγγελματικό Λύκειο και το υλικό των μαθημάτων Πληροφορικής που διδάσκονται εκεί.
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2. Το περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού

Το Διαγώνισμα που δόθηκε στους μαθητές μετά το 2ο Κεφάλαιο:

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

ΑΕΠΠ: Επαναληπτικό Διαγώνισμα 1o

2 σχόλια
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1o: Στα κεφάλαια 1 - 2.1+2.3

Το Επαναληπτικό Διαγώνισμα που δόθηκε στους μαθητές:

Ημερομηνία διεξαγωγής μαθήματος: 05/10/2010

Καλή επιτυχία...
Και τώρα ας χαλαρώσουμε...

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Α' ΕΠΑΛ: Διαγώνισμα Εφ. Πληροφορικής 2ης Ενότητας

0 σχόλια
Κάνοντας ένα σύντομο πέρασμα από το Επαγγελματικό Λύκειο, παρουσιάζουμε και το υλικό των μαθημάτων Πληροφορικής που διδάσκονται εκεί.
Με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον καθηγητή
του ΕΠΑΛ Άμφισσας Χρήστο Λαλά,
για την πολυτιμή βοήθειά του όσο ήμουν εκεί,
αλλά και στη συνέχεια.


Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ: 2. Επεξεργασία Κειμένου

Το Διαγώνισμα που δόθηκε στους μαθητές μετά την 2η Ενότητα:

Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Γ' Γυμνασίου: Test Πληροφορικής MicroWorlds Pro

7 σχόλια
Κλείνουμε τον πρώτο κύκλο με το υλικό των μαθημάτων Πληροφορικής του Γυμνασίου και περνάμε στη Γ' Γυμνασίου και στην ενότητα του προγραμματισμού με το MicroWorlds Pro.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Προγραμματισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.2 Ο Προγραμματισμός στην πράξη
Το On-line Test που δόθηκε στους μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προγραμματισμού με το MicroWorlds Pro:


 Ακολουθούν κάποιες εικόνες από το Test: